Calendar

December 2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • Parshas Vayeshev
 • 23rd of Kislev, 5779
 • Havdalah (50 min)
2
 • 24th of Kislev, 5779
 • Chanukah: 1 Candle
3
 • 25th of Kislev, 5779
 • Chanukah: 2 Candles
4
 • 26th of Kislev, 5779
 • Chanukah: 3 Candles
5
 • 27th of Kislev, 5779
 • Chanukah: 4 Candles
6
 • 28th of Kislev, 5779
 • Chanukah: 5 Candles
7
 • 29th of Kislev, 5779
 • Chanukah: 6 Candles
 • Candle lighting
8
 • 30th of Kislev, 5779
 • Parshas Miketz
 • Rosh Chodesh Tevet
 • Chanukah: 7 Candles
9
 • Rosh Chodesh Tevet
 • 1st of Tevet, 5779
 • Chanukah: 8 Candles
10
 • 2nd of Tevet, 5779
 • Chanukah: 8th Day
11
12
13
14
 • 6th of Tevet, 5779
 • Candle lighting
15
 • Parshas Vayigash
 • 7th of Tevet, 5779
 • Havdalah (50 min)
16
17
18
 • Asara B'Tevet
 • 10th of Tevet, 5779
19
20
21
 • 13th of Tevet, 5779
 • Candle lighting
22
 • 14th of Tevet, 5779
 • Parshas Vayechi
 • Havdalah (50 min)
23
24
25
26
27
28
 • 20th of Tevet, 5779
 • Candle lighting
29
 • Parshas Shemos
 • 21st of Tevet, 5779
 • Havdalah (50 min)
30
31